Triển Lãm Vietnam ETE & Enertec EXpo 2013

Ngày 24/07/2013, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh lần thứ 3 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ và thiết bị điện (Vietnam ETE & Enertec Expo 2013) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình.

Ngày 24/07/2013, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh lần thứ 3 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ và thiết bị điện (Vietnam ETE & Enertec Expo 2013) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình.

Ngày 24/07/2013, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh lần thứ 3 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ và thiết bị điện (Vietnam ETE & Enertec Expo 2013) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình.

Ngày 24/07/2013, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh lần thứ 3 và Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ và thiết bị điện (Vietnam ETE & Enertec Expo 2013) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình.